Правила програми

1. Основні поняття й терміни

1.1. Програма «Клуб Аква Плюс» – інформаційно-технологічна система, що фіксує взаємовідносини між Організатором та Учасником.

Надалі по тексту Програма.

1.2. База даних «Клубу Аква Плюс» – електронна база даних, що зберігає інформацію щодо Учасників Програми та їх історію покупок в торгових точках Організатора та Партнерів Програми.

Надалі по тексту База даних.

1.3. Організатор – комплекс «Аквастрада» та суб’єкти господарювання, які приймають участь в Програмі, Організатор володіє винятковими правами на управління Програмою.

1.4. Комплекс – місце продажу товарів та послуг, в якому Учасник має можливість накопичувати та/або обмінювати Аква-бали.

1.5. Картка Клубу Аква Плюс – пластикова картка зі штрих-кодом та магнітною стрічкою, що ідентифікує Учасника Програми та надає йому можливість отримання товарів та послуг за спеціальною ціною з використанням Аква-балів.

Надалі – Картка.

1.6. Аква-бали – одиниці, що нараховуються Організатором на Аква- рахунок, відповідної Картки при виконанні Учасником умов, встановлених Організатором.

Надалі по тексту Бали.

1.7. Аква-рахунок – електронний запис у Базі даних (системі білінгу Учасників), що містить дані про нарахування та використання Балів.

1.8. Учасник Програми – фізична особа, яка заповнила Анкету та виконує умови Програми, що встановлені Організатором.

Надалі по тексту Учасник.

1.9. Анкета – формуляр, який видається Організатором чи від його імені, або онлайн форма, при заповненні і підписанні яких особа, що заповнює, дає згоду на участь в Програмі, а також згідна з визначеними правилами і ознайомлена з Правилами користування автоматичною мийкою та дозволяє використовувати надану інформацію в рамках Програми.

2. Нарахування та використання Аква-балів.

2.1. Бали нараховуються при купівлі товарів та послуг в комплексі Організатора в кількості, визначеній Організатором, залежно від товару чи послуги, а також додатково за умови авансового поповнення особового Аква-рахунку в розмірі 5% від суми поповнення.

2.2. Бали нараховуються при оплаті , за умови надання клієнтом Картки «Клубу Аква Плюс», що його ідентифікує, як Учасника.

2.3. У разі повернення товару при продажі, якого було нараховано Бали, ці Бали списуються з рахунку Учасника.

2.4. Бали стають доступними при їх наявності та бажанні Учасника їх використати.

2.5. Відповідно до кількості накопичених Балів Організатор надає можливість Учаснику використати їх при придбані товару або послуги в комплексі Організатора за спеціальною ціною в розмірі, вказаному в Додатку №1, що розміщений на інформаційному стенді.

2.6. У разі відсутності накопичення або витрати Балів протягом 12 місяців, Бали списуються з рахунку відповідної Картки без можливості їх відновлення.

2.7. При розрахунку спеціальної ціни один Бал еквівалентний одній гривні.

2.8. Бали можуть бути використані для придбання визначеного товару за спеціальною ціною лише за умови, що Учасник заповнив всі обов’язкові поля Анкети.

2.9. Набрані Бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і видані Учаснику Програми.

3. Права та обов’язки Учасника

3.1. Учасник повинен заповнити всі обов’язкові поля Анкети. Лише за цієї умови він може використовувати накопичені Бали, згідно умов Програми.

3.2. Учасник несе відповідальність за достовірність даних в Анкеті.

3.3. Учасник має право блокувати свою Картку.

3.4. У разі втрати Картки Учасник має право отримати нову і перенести

кількість накопичених Балів. При цьому переноситься лише та кількість Балів, що була на рахунку Учасника після проходження процедури блокування Картки.

3.5. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від участі в Програмі.

3.6. Учасник має право приймати участь у всіх акційних пропозиціях в рамках правил, визначених Організатором.

3.7. При здійснені оплати послуг або товарів перевіряти правильність нарахування Балів.

3.9. Учасник може контролювати стан свого Аква-Рахунку за допомогою номеру Картки та особистих ідентифікаційних даних в пунктах розрахунку Аквастради.

4. Права та обов’язки Організатора.

4.1. Організатор визначає перелік та кількість товарів і послуг, за купівлю яких нараховуються Бали, а також відповідну кількість нарахованих Балів.

4.2. Картка є власністю Організатора Програми.

4.3. Перелік товарів та послуг при придбанні яких Учасникам нараховуються Бали та кількість таких Балів встановлюються Організатором і можуть змінюватися ним же.

4.4. Організатор має право змінювати умови Програми, в тому числі припинити її. При цьому умови закриття Програми повідомляються Організатором додатково.

4.5. Організатор має право проводити акції та встановлювати додаткові умови для участі в них Учасників.

4.6. Організатор має право відмовити у видачі Картки або блокувати вже дійсну Картку Учасника, в тому числі вилучати її з системи, у разі якщо:

– протягом 24 місяців Картка не використовувалась, тобто не було здійснено жодної транзакції з використанням Картки;

– виявлено неправомірні дії або шахрайство Учасника;

– недобросовісного виконання правил цієї Програми Учасником. Остаточне рішення в такому разі приймається Організатором і оскарженню не підлягає.

4.7. Організатор Програми не несе відповідальність за сплату Учасником податків і виконання зобов’язань, пов’язаних з участю в Програмі.

5. Анкета та персональні дані Учасника.

5.1. Особа, яка бажає стати Учасником Програми, заповнює анкету власноруч.

5.2. Заповнення Анкети є обов’язковою умовою участі в Програмі.

5.3. Заповнена Анкета та підпис засвідчують згоду заповнювача (надання дозволу) на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,поновлення та використання персональних даних, вказаних в Анкеті в межах Програми. А також ознайомлення з Правилами користування автоматичною мийкою для надання послуг в межах Програми.

5.4. Анкета не приймається, якщо вона повністю не заповнена.

5.5. Термін внесення даних до інформаційної системи становить три робочих дні з моменту заповнення Анкети.

5.6. Учасник несе особисту відповідальність за надання інформації Організатору при зміні даних, занесених в Анкету.

5.7. Учасник надає Організатору, або довіреній Організатором особі, право на отримання інформації, пов’язаної з Програмою через SMS –повідомлення і додаткові вказані в Анкеті засоби комунікації.

6. Загальні положення.

6.1. Програма постійно оновлюється і доповнюється, про що буде повідомлено обраними Учасником засобами комунікації.

[wpforms id=”250″ title=”false” description=”false”]